PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 9 14 6,210,340
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 25 3,994 4 5 4 4 6 1 9 5,940,487
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 84 3,806 4 30 863 4 4 6 28 6,225,704
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 95 5,036 46 31 113 12 16 9 79 6,623,054
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 63 4,098 38 208 463 15 32 3 9 6,114,343
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 95 6,381 23 4 215 20 5 5 10 6,200,805
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 29 4 4 6 4 1 13 5,967,370
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 70 2,369 14 4 61 4 4 3 63 6,241,582
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 3 15 6,074,184
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 6 12 6,266,649
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 100 4,520 14 109 258 7 6 6 17 6,173,146
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,323 5 4 9 7 4 5 6 6,343,361
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 74 49 159 4 4 6 11 6,087,479
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,982 21 4 4 4 4 1 9 6,117,051
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 175 6,534 30 55 247 9 5 4 9 6,147,815
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 92 7,683 209 10 24 38 42 8 19 6,374,224
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 91 6,635 14 3 75 27 9 4 17 6,278,696
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 87 6,478 83 317 755 17 28 4 25 6,218,852
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,496 6 4 0 4 4 3 27 6,206,850
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 46 1,872 4 4 4 4 7 8 14 5,724,406
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,330 7 4 4 4 4 3 7 6,234,898
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 24 3,693 76 7 7 51 9 2 12 6,043,879
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 36 6,645 32 0 115 30 6 6 34 6,344,035
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 38 3,785 37 30 90 4 14 10 24 6,057,763
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 5 10 5,831,973
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,274 29 16 107 3 4 7 177 6,745,551
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 33 5,140 21 23 101 38 13 4 17 6,416,165
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 72 2,685 43 68 197 32 4 17 15 6,165,137
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 345 35 167 48 13 244 36 2,557,710
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 59 5,163 11 11 7 11 4 2 40 515,356
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 73 4,218 11 12 7 7 4 4 8 421,742
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 118 5,360 11 11 7 7 4 3 16 459,974
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 81 6,782 0 0 7 7 4 2 35 432,536
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 119 5,821 15 11 7 7 4 13 22 364,378
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 2 16 410,706
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 164 7,549 0 6 10 72 15 7 12 399,147
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 8 3 348,583
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 83 5,504 11 11 8 7 4 2 4 316,425
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 128 4,436 11 11 7 7 4 4 8 401,375
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 59 6,693 46 11 9 7 11 11 20 410,692
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 120 6,988 11 11 7 7 4 3 2 447,805
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 56 1,938 11 11 7 7 4 1 4 191,894
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 82 6,555 11 11 7 7 4 4 27 457,187
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 80 4,998 20 11 2 0 4 4 34 362,544
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 44 4,294 96 11 8 8 5 2 17 426,812
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 116 5,504 71 15 108 23 6 91 18 358,886
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 55 6,517 11 11 7 7 4 4 4 293,105
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 39 4,652 15 11 5 7 9 4 8 338,785
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 147 5,560 11 11 7 7 4 3 5 278,250
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 2 9 378,254
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 66 3,683 19 11 7 7 4 3 5 337,576
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 191 4,354 17 11 7 37 4 2 64 427,786
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 40 5,801 31 3 12 3 26 138 34 385,820
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 17 3,736 7 0 0 7 0 4 16 265,284
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 157 4,531 11 11 7 7 4 2 23 419,515
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 29 7,096 17 11 2 10 29 4 17 402,273
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 68 6,610 11 11 8 7 4 8 33 347,138
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 1 115,220
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 27 0 14 1 1 0 6 1 3 101,432
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 1 113,937
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 2 101,287
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 96,798
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 1 2 107,863
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 100,393
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 3 2 99,460
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 14 4 101,433
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 19 0 13 1 1 0 6 3 4 104,631
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 40 0 13 1 1 0 6 2 3 119,411
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 33 0 13 1 1 0 6 1 1 99,779
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 4 3 102,753
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 97,594
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 2 2 105,981
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 26 0 13 1 1 0 6 1 1 96,815
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 47 0 17 1 1 0 6 24 27 117,690
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 2 1 99,863
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 96,032
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 19 0 13 1 1 0 6 4 2 96,091
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 3 3 123,422
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 97,168
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 94,940
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 3 1 99,443
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 96,763
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 2 1 98,912
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 49 0 14 1 1 0 6 1 2 106,681
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,666282,7532,3061,3444,5627596668111,320189,325,129