PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Do Thi Loan13-24ThA+
2Nguyen Thi Ly13-24ThA+
3Nguyen Thanh Hang25-36ThA+
4Trinh Thi Tham25-36ThA+
5Trinh Thi Ha25-36ThB+
6Ngo Thi Bich Thuy25-36ThB+
7Trinh Thi Hoa25-36ThC+
8Nguyen Thi Kim Anh3-4TA+
9Nguyen Thi Huyen3-4TA+
10Trinh Thi Tuyet Thanh3-4TB+
11Nguyen Thi Hom3-4TB+
12Tran Thi Men3-4TC+
13Vu Thi Chinh3-4TC+
14Trinh Nhu Quynh4-5TA+
15Tran Thi Hai Yen4-5TA+
16Trinh Thi Thu Hoai4-5TB+
17Do Thi Thu Nga4-5TB+
18Trinh Thi Hong4-5TC+
19Nguyen Thi Noi4-5TC+
20Nguyen Thi Lien5-6TA+
21Trinh Thi Huong5-6TA+
22Ngo Thi Nhieu5-6TB+
23Tran Thi Dong5-6TB+